ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ, БУСАД ТӨРЛИЙН ГЭРЭЭ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ

 СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА.

Та энэхүү сургалтад хамрагдсанаар хөдөлмөрийн Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, даалгаварын гэрээний ялгаа, эрх зүйн зохицуулалтын талаар суурь ойлголттой болохоос гадна, гэрээ боловсруулах анхан шатны ур чадвартай болно. Хөдөлмөрийн гэрээ боловсруулах дасгал ажил хийгдэж, гэрээний драфт загвар олгогдох тул сургалтад суусны дараа сургалтаас олж авсан мэдлэг, мэдээллээ компани дээрээ ашиглах бүрэн боломжтой

2021 оны 0 сарын 0-ны өдөр, 10.00-13.00 цагийн хооронд

Zoom-р онлайн сургалт

 100,000 ₮

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР ФАЙЛААР ОЛГОГДОНО

Энэхүү загварын тусламжтай та компанийхаа хөдөлмөрийн гэрээг боловсруулах эсвэл шинэчилж сайжруулах боломжтой

БУСАД ТӨРЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР ФАЙЛААР ОЛГОГДОНО

Энэхүү загварын тусламжтай хөлсөөр ажиллах гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, даалгаварын гэрээ, сургалтын гэрээ, тогтвортой ажиллах гэрээ боловсруулах эсвэл одоогийн журмуудаа шинэчлэн сайжруулах боломжтой

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Хөдөлмөрийн гэрээ болон бусад төрлийн гэрээ боловсруулж, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой олж авсан туршлагууд, гэрээ боловсруулах дасгал ажил, практикт тулгарсан жишээ кэйсүүд зэрэг 100% практик агуулгатай сургалт болно

Хөдөлмөрийн гэрээ болон сургалтын гэрээ, тогтвортой ажиллах гэрээ, нууцын гэрээ, эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ боловсруулж, хэрэгжүүлэх

Хөдөлмөрийн гэрээний тухай ойлголт, түүгээр зохицуулах харилцаа

Хөдөлмөрийн контрактын тухай ойлголт, түүгээр зохицуулах харилцаа

Сургалтын гэрээ, эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ, тогтвортой ажиллах гэрээ, нууцын гэрээний тухай ойлголт

Хөдөлмөрийн гэрээ боловсруулахад гаргадаг алдаа доголдлууд (Шүүхийн кэйс)

Хөдөлмөрийн харилцааг шууд зогсоох ноцтой зөрчлүүд ба эрсдлийн менежмент

Хөдөлмөрийн гэрээ боловсруулах арга зүй

Гэрээний эрх зүй ба гэрээний стандарт нөхцөл

Хөдөлмөрийн гэрээг бусад төрлийн гэрээнээс ялгах нь

Хөлсөөр ажиллах гэрээ, даалгаварын гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ боловсруулах нь

Хөлсөөр ажиллах гэрээний тухай ойлголт

Ажил гүйцэтгэх гэрээний тухай ойлголт

Даалгаварын гэрээний тухай ойлголт

Иргэний эрх зүйн харилцаа дахь гэрээний стандарт нөхцөл

Гэрээ байгуулах процесс ба эрх зүйн үр дагавар

Ажил гүйцэтгэх гэрээ, даалгаварын гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээг практик хэрэглэж буй байдал ( шүүхийн кэйс )

СУРГАГЧ БАГШ НАР

Хөдөлмөрийн гэрээ болон бусад төрлийн гэрээ боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах чиглэлд хүний нөөцийн чиглэлээр олон жил ажилласан туршлагатай мэргэжилтэн сургалтыг удирдах болно

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗӨВЛӨХ  

Ц. МӨНХБАТ

Ц. Мөнхбат нь 2008 оноос хүний нөөцийн чиглэлээр Улуснэт, Скаймедиа, Ариг банкуудад Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, Хүний нөөц, захиргааны хэлтсийн захирал, хүний нөөц эрхэлсэн захирлын ажлуудыг хийж байсан туршлагатай, 2015 оноос Си Ди Си консалтинг компанийг байгуулан хүний нөөцийн менежментийн чиглэлээр дараах компаниудад зөвлөх үйлчилгээг амжилттай үзүүлээд байна.

  • Тэсо Корпораци ХХК, Салбар: Үйлдвэрлэл, худалдаа
  • Алтанжолоо трейд (Сансар сүлжээ дэлгүүр), Салбар: Худалдаа
  • Газар шим ХХК, Салбар: Үйлдвэрлэл, худалдаа
  • Акума Эрин ХХК, Салбар: Үйлчилгээ
  • Коко Дисерт ХХК, Салбар: Үйлчилгээ

ХОЛБОО БАРИХ

Сургалтын менежер: Ц. Батмөнх, 88073547, batmunkh.cdc@gmail.com

ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Данс: 413019825 /ХХ банк/

Дансны нэр: СИ ДИ СИ КОНСАЛТИНГ ХХК