ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦАА

НЭГ ӨДРИЙН 100% ПРАКТИК СУРГАЛТ.

Хүний нөөцийн менежерүүдийн өдөр тутамд хэрэглэгддэг хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн мэдлэг олгох, хөдөлмөрийн харилцаанд оролцох мэргэжлийн ур чадварыг олгох зорилгоор Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааны чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай зөвлөхүүд заах болно.

2023 оны 05 сарын 06-ны өдөр, 10.00-17.00 цагийн хооронд

Сургалт Монголын залуучуудын холбооны байр 209 тоот.

 төлбөр 500,000 2023 оны 05 дугаар сарын 03-ны дотор бүртгэлээ баталгаажуулаад 20% хөнглөлттэй үнээр хамрагдаарай.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааны явцад гардаг асуудал, бэрхшээлүүд, түүнд оновчтой харилцах, баримт бичиг төлөвлөх, жишээ кэйсүүдийг дурдах, дасгал ажил хийх зэрэг 100% практик агуулгатай сургалт болно.

Эзэмших чадварууд

Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээг боловсруулах, ажилтантай байгуулах

Цомхотгол, хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болох харилцааг төлөвлөх, зохион байгуулах

Цалин хөлс, цаг бүртгэлийг хөтлөх, ирцийн тайлан гаргах, холбогдох журам боловсруулах

Сахилгын шийтгэл ногдуулах, баримтжуулалт болон сахилгын зөрчлийг бүртгэх, хөтлөх

Шүүхийн шийдвэрүүд унших, кэйс дээр ажиллах

Зорилтот оролцогчид

Байгууллагын дээд шатны удирдлагууд

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, менежер, албаны дарга, захирлууд

Хөдөлмөрийн харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн, менежерүүд

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт хариуцсан ажилтнууд, шууд удирдлагууд

Сургалтын агуулга

Хөдөлмөрийн гэрээ ба сонгон шалгаруулалт

Хөдөлмөрийн хамтын хэлэлцээр, хамтын гэрээ ба Хөдөлмөрийн дотоод журам

Цалин хөлс, олговорын эрх зүйн зохицуулалт

Ажил, амралтын цаг

Хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болгох, цуцлах

Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан ба хамтын маргаан, кэйс, дасгал ажил

Тараах материал

Сургалтын PPT, хичээл

Хөдөлмөрийн дотоод журам, Хөдөлмөрийн гэрээ, Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой гэрээнүүд

Хөдөлмөрийн харилцаанд хэрэглэгдэх тушаалын загвар

Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааны маягтууд

Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой хууль тогтоомж, тушаал, эрх зүйн актууд

Шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл

СУРГАГЧ БАГШ НАР

Компаниудад хүний нөөцийн менежментийн удирдлагын түвшинд ажиллаж байсан, мөн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байсан практик туршлагатай зөвлөхүүд сургалтыг заах болно.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗӨВЛӨХ  

Ц. МӨНХБАТ

Ц. Мөнхбат нь 2008 оноос хүний нөөцийн чиглэлээр Улуснэт, Скаймедиа, Ариг банкуудад Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, Хүний нөөц, захиргааны хэлтсийн захирал, хүний эрхэлсэн захирлын ажлуудыг хийж байсан туршлагатай, 2015 оноос Си Ди Си компанийг байгуулан хүний нөөцийн менежментийн чиглэлээр дараах компаниудад зөвлөх үйлчилгээг амжилттай үзүүлээд байна.

  • Тэсо Корпораци ХХК, Салбар: Үйлдвэрлэл, худалдаа
  • Алтанжолоо трейд (Сансар сүлжээ дэлгүүр), Салбар: Худалдаа
  • Газар шим ХХК, Салбар: Үйлдвэрлэл, худалдаа
  • Акума Эрин ХХК, Салбар: Үйлчилгээ
  • Коко Дисерт ХХК, Салбар: Үйлчилгэ

ХОЛБОО БАРИХ

Ц. Батмөнх, 88073547, batmunkh.cdc@gmail.com

ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Данс: 413019825 /Худалдаа хөгжлийн банк/

Дансны нэр: СИ ДИ СИ КОНСАЛТИНГ  ХХК