Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа
';

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГАД ОРСОН 5 ГОЛ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД (Цуврал нэг)

Он удаан жил дуншиж, дуншиж Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр Монгол улсын Их хурлаар батлагдлаа.

Энэхүү цуврал нийтлэлээр шинэчлэн батлагдсан Хөдөлмөрийн тухай хуульд орсон гол, гол онцлог өөрчлөлтүүдийн талаар Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааны функци тус бүрээр онцлон хүргэх болно.

2021/09/05 Дэлгэрэнгүй
';

Шинэ оны мэнд хүргэе!

Си Ди Си Консалтингийг сонгон үйлчлүүлсэн бүхий л үйлчлүүлэгч, харилцагч байгууллагууд болон зөвлөх үйлчилгээ авсан компаниуд, сургалтыг маань сонгон суралцсан бүхий л хүмүүсдээ талархал илэрхийлье! Си Ди Си консалтингийн хувьд 2019 ондоо Зиг заг групп, Шанх транс, Фл Смидт Монголиа, Адам Смит Интернейшнл Монголиа, Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, MMSE зэрэг компаниудад зөвлөх үйлчилгээг хүргэж, Ти […]

2019/12/31 Дэлгэрэнгүй
';

Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа дахь сургалтын болон тогтвортой ажиллах гэрээний зарим асуудал

Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Хөдөлмөрийн тухай хууль нь 1999 онд батлагдаж, 2001 оноос 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдрийг хүртэл нийтдээ 23 удаагийн нэмэлт, өөрчлөлт оржээ. Хөдөлмөрийн тухай хууль нь өнөөгийн хүний нөөцийн менежментийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадаагүй, орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлийг зохицуулж чадахгүй байсаар нилээдгүй цаг хугацаа өнгөрсөн хэдий ч одоогоор […]

2019/08/02 Дэлгэрэнгүй
';

ЛГБТИ ба Хүний нөөцийн менежмент Podcast

Хүний нөөцийн менежментийн талаар практик хүний нөөцүүд болон экспертүүд, судлаачидтай ярилцах Muugii`s podcast-ыг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ удаад ЛГБТИ ба Хүний нөөцийн менежментийн талаарх ярилцлаа. ЛГБТ төв эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер А.Балдангомбо-доо юуны өмнө талархал илэрхийлье. 2018 онд ЛГБТИ ба Хүний нөөц сэдвээр хүний нөөцийн менежментийн 4 өдрийн сургалт зарлагдсан бөгөөд гарын авлага гарсан […]

2019/02/17 Дэлгэрэнгүй
';

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.4 дэх заалтыг Хэрэглэхдээ алддаг 3 алдаа

Ажилтан хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийг давтан гаргасан, эсхүл хөдөлмөрийн харилцааг шууд зогсоохоор хөдөлмөрийн гэрээнд тухайлан заасан ноцтой зөрчил гаргасан” бол ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж болохоор зохицуулсан байна.

2018/05/13 Дэлгэрэнгүй
';

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.2 дахь заалтыг хэрэглэх асуудал

             Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.2-д “ажилтан мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил, албан тушаалдаа тэнцэхгүй болсон нь тогтоогдсон” бол ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж болохоор зохицуулсан байна.               Монгол улсын дээд шүүхийн 2006 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 33 […]

2018/02/27 Дэлгэрэнгүй
';

Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах зөвлөмж

Та бүхэндээ энэ удаад хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах видео зөвлөмжийг хүргэж байна.    

2018/02/05 Дэлгэрэнгүй
';

Хөдөлмөрийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт

Хөдөлмөрийн тухай хуульд 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-нд нэмэлт, өөрчлөлт орж, түүнтэй холбоотой хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулах талаар тусгасан Туршилтын хугацаа болон дагалдан ажиллах хугацааны талаар цуврал нийтлэл хүргэж байгаа билээ. Нийтлэлийн хоёр дахь цуврал болох Дагалдан ажиллах хугацааны талаар ойлголт өгөх, практикт хэрэглэх асуудалд өөрийн байр суурьнаас хандаж нийтлэлээ бичлээ. Энэхүү нийтлэл хуулийн албан ёсны тайлбар биш бөгөөд зөвхөн өөрийн туршлага, мэдлэгэд тулгуурласан зөвлөмж хэлбэрээр бичигдсэн болохыг анхаарна уу.

2017/12/17 Дэлгэрэнгүй
';

Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгадаг нийтлэг 5 алдаа

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулахдаа Хөдөлмөрийн харилцаагаар зохицуулагдаагүй харилцааг зохицуулах, эсхүл хөдөлмөрийн нөхцлийг хэт дээрдүүлснээс үүдэн ажил олгогч шүүхэд Хөдөлмөрийн маргаан гарахад Хөдөлмөрийн дотоод журмынхаа заалтаас үүдэн ялагддаг. Иймд энэхүү нийтлэлээрээ Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгадаг нийт 5 алдааг онцолж байна.

2017/12/17 Дэлгэрэнгүй