Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт
';

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтанд DISC сэтгэл зүйн тестийг ашиглах нь

Менежментийн суурь үзэл санаа нь Адам Смит-ийн үндэстнүүдийн баялаг зохиолоор гарсан хүн бүр өөр өөрийн сэтгэл зүйн болон бие мах бодь, оюун санааны онцлог шинжтэй. Тэрхүү онцлог шинжид нь тохирсон ажлыг хийлгэснээрээ (Хөдөлмөрийн хуваарь)  бүтээмж өсч, баялаг бий болох тухай анхлан гаргаж ирсэн байдаг.

2017/12/18 Дэлгэрэнгүй