Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
';

Бодол (Competency, soft skill юу юу ч юм бэ замбараагүй бодол)

Ур чадварын үнэлгээний талаарх өөрийнх туршлагаасаа хуваалцлаа.

2019/08/26 Дэлгэрэнгүй
';

Үнэлгээ бол аргачлал болохоос тогтолцоо биш

Гүйцэтгэлийн удирдлагыг компаниуд нэвтрүүлэхдээ үнэлгээ төвтэй (учир шалтгаан төвтэй биш) нэвтрүүлж хэрэгжүүлж, хэтэрхий тоон үзүүлэлтэнд анхаарах болжээ. Нөгөө талаар үнэлгээ буюу аргачлалыг тогтолцоо болгон хэрэгжүүлснээр менежментийн хэд хэдэн онолуудтай зөрчилдсөн, хэтэрхий явцуу буюу үр дүнгүй байдлыг бий болгож байгаа учраас гүйцэтгэлийн удирдлагын чиглэлийн хоёр дахь нийтлэлээ та бүхэнд хүргэж байна.

2018/05/29 Дэлгэрэнгүй
';

Гүйцэтгэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэхдээ бид юунд алддаг вэ?

Компани болгон гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргачлалдаа анхаарч, ямар үзүүлэлтүүд илүүтэй чухал вэ? Хэмээн судлах нь элбэг байна. Нөгөө талаар үзүүлэлтүүд рүү хэт их анхаарч байгааг шүүмжлэх гэсэн юм. Гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам боловсруулж, түүнээс хамаарсан цалингийн систем боловсруулах нь элбэг болжээ. Эдгээр нь эргээд бизнест сөргөөр нөлөөлж, гүйцэтгэл болон хүний нөөцийн асуудалд тодорхой бэрхшээл учруулдаг болохыг өөрийн туршлагаасаа хуваалцахыг зорьлоо.

2018/03/08 Дэлгэрэнгүй
';

Бизнесийг зөвхөн тоогоор удирддаггүй.

Сүүлийн жилүүдэд Бизнесийн зөвхөн тоогоор удирддаг мэт тоон үзүүлэлтүүдэд хэт анхаарах болсон нь энэхүү нийтлэлийг бичихэд хүргэсэн юм. Энэхүү нийтлэлээрээ бизнесийг тоогоор зөвхөн удирддаггүй, олон хүчин зүйлийн зөвхөн нэг хэсэг нь тоо бөгөөд бизнесийг амжилтанд хүргэдэг өөр хүчин зүйлүүд болон байгууллагын соёл, зан төлөвийн талаар өөрийн бодлоо хуваалцахаар шийдлээ.

2018/02/24 Дэлгэрэнгүй