';

Байгууллагын сургалт, хөгжил podcast

Сайн байцгаана уу. Хүний нөөцийн менежментийн чиглэлээр санаа бодлоо хуваалцдаг Muugii`s talk-ын маань 2 дахь дугаараа хүргэж байна. Энэ удаад бид Хүний нөөцийн менежментийн чухал функц болох Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн чиглэлээр Таванбогд группын хүний нөөцийн менежер Б.Цэнджав-тай ярилцлаа. 

2019/05/13 Дэлгэрэнгүй
';

Коучинг үл ойшоохуй

КОУЧИНГ ҮЛ ОЙШООХУЙ   Байгууллагад яагаад коучинг хэрэгтэй вэ?   Бизнесийн байгууллагууд Хүний нөөцийн менежментийн бодлогоо тодорхойлохдоо нэг зүйлийг дутуу ойлгоод байх шиг санагддаг. Тэр нь байгууллагынхаа бүхий л процессоо зөв зураад, зөв тодорхойлчихвол гүйцэтгэл сайжраад, байгууллага өсөн дэвжээд хөгжчих мэтээр ойлгож анхаарлаа зөвхөн процессын сэтгэлгээ рүү хандуулаад байх шиг санагддаг. Мэдээж үйл ажиллагааныхаа процесс […]

2019/04/11 Дэлгэрэнгүй
';

ЛГБТИ ба Хүний нөөцийн менежмент Podcast

Хүний нөөцийн менежментийн талаар практик хүний нөөцүүд болон экспертүүд, судлаачидтай ярилцах Muugii`s podcast-ыг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ удаад ЛГБТИ ба Хүний нөөцийн менежментийн талаарх ярилцлаа. ЛГБТ төв эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер А.Балдангомбо-доо юуны өмнө талархал илэрхийлье. 2018 онд ЛГБТИ ба Хүний нөөц сэдвээр хүний нөөцийн менежментийн 4 өдрийн сургалт зарлагдсан бөгөөд гарын авлага гарсан […]

2019/02/17 Дэлгэрэнгүй
';

Үнэлгээ бол аргачлал болохоос тогтолцоо биш

Гүйцэтгэлийн удирдлагыг компаниуд нэвтрүүлэхдээ үнэлгээ төвтэй (учир шалтгаан төвтэй биш) нэвтрүүлж хэрэгжүүлж, хэтэрхий тоон үзүүлэлтэнд анхаарах болжээ. Нөгөө талаар үнэлгээ буюу аргачлалыг тогтолцоо болгон хэрэгжүүлснээр менежментийн хэд хэдэн онолуудтай зөрчилдсөн, хэтэрхий явцуу буюу үр дүнгүй байдлыг бий болгож байгаа учраас гүйцэтгэлийн удирдлагын чиглэлийн хоёр дахь нийтлэлээ та бүхэнд хүргэж байна.

2018/05/29 Дэлгэрэнгүй
';

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.4 дэх заалтыг Хэрэглэхдээ алддаг 3 алдаа

Ажилтан хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийг давтан гаргасан, эсхүл хөдөлмөрийн харилцааг шууд зогсоохоор хөдөлмөрийн гэрээнд тухайлан заасан ноцтой зөрчил гаргасан” бол ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж болохоор зохицуулсан байна.

2018/05/13 Дэлгэрэнгүй
';

Гүйцэтгэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэхдээ бид юунд алддаг вэ?

Компани болгон гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргачлалдаа анхаарч, ямар үзүүлэлтүүд илүүтэй чухал вэ? Хэмээн судлах нь элбэг байна. Нөгөө талаар үзүүлэлтүүд рүү хэт их анхаарч байгааг шүүмжлэх гэсэн юм. Гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам боловсруулж, түүнээс хамаарсан цалингийн систем боловсруулах нь элбэг болжээ. Эдгээр нь эргээд бизнест сөргөөр нөлөөлж, гүйцэтгэл болон хүний нөөцийн асуудалд тодорхой бэрхшээл учруулдаг болохыг өөрийн туршлагаасаа хуваалцахыг зорьлоо.

2018/03/08 Дэлгэрэнгүй
';

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.2 дахь заалтыг хэрэглэх асуудал

             Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.2-д “ажилтан мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил, албан тушаалдаа тэнцэхгүй болсон нь тогтоогдсон” бол ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж болохоор зохицуулсан байна.               Монгол улсын дээд шүүхийн 2006 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 33 […]

2018/02/27 Дэлгэрэнгүй
';

Бизнесийг зөвхөн тоогоор удирддаггүй.

Сүүлийн жилүүдэд Бизнесийн зөвхөн тоогоор удирддаг мэт тоон үзүүлэлтүүдэд хэт анхаарах болсон нь энэхүү нийтлэлийг бичихэд хүргэсэн юм. Энэхүү нийтлэлээрээ бизнесийг тоогоор зөвхөн удирддаггүй, олон хүчин зүйлийн зөвхөн нэг хэсэг нь тоо бөгөөд бизнесийг амжилтанд хүргэдэг өөр хүчин зүйлүүд болон байгууллагын соёл, зан төлөвийн талаар өөрийн бодлоо хуваалцахаар шийдлээ.

2018/02/24 Дэлгэрэнгүй
';

Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах зөвлөмж

Та бүхэндээ энэ удаад хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах видео зөвлөмжийг хүргэж байна.    

2018/02/05 Дэлгэрэнгүй
';

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтанд DISC сэтгэл зүйн тестийг ашиглах нь

Менежментийн суурь үзэл санаа нь Адам Смит-ийн үндэстнүүдийн баялаг зохиолоор гарсан хүн бүр өөр өөрийн сэтгэл зүйн болон бие мах бодь, оюун санааны онцлог шинжтэй. Тэрхүү онцлог шинжид нь тохирсон ажлыг хийлгэснээрээ (Хөдөлмөрийн хуваарь)  бүтээмж өсч, баялаг бий болох тухай анхлан гаргаж ирсэн байдаг.

2017/12/18 Дэлгэрэнгүй
x